Ez a mi nyarunk, ezzel mi nyerünk (Norvég Civil Támogatási Alap)
Ez a mi nyarunk, ezzel mi nyerünk (Norvég Civil Támogatási Alap)

Ez a mi nyarunk, ezzel mi nyerünk (Norvég Civil Támogatási Alap)

A projekt címe: Ez a mi nyarunk, ezzel mi nyerünk

A projekt célja: Miért kell, hogy a tanulást teljesítménykényszer kísérje? Mit jelent a tanulás tanulása? Van egy szabad nyarunk, megmutatjuk…

A projekt célja az élményterápiás tanulás metodikájának bevezetése egy halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekotthonban nevelkedő gyermekcsoport életébe. Emellett az elnyert projekten belül szeretnénk önkénteseink számát is gyarapítani.

A projekt célcsoportja: A pilisi gyermekotthonhoz (hivatalosan: Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon) 73 gyermek tartozik. A gyermekek többsége elégtelen szociokulturális környezetből (a család válsága, az egzisztencia megteremtésének állandó nehézségei, bizonytalan lakáshelyzet, a kulturális és szórakozási lehetőségek elérhetetlensége, a drog és az alkohol széleskörű elterjedtsége, létbizonytalanság, pénztelenség, céltalanság, kilátástalanság, mélyszegénység, munkanélküliség) kerül a gyermekotthonba. Szociális kompetenciájuk és tanulási kompetenciáik (ismereteik, részképességeik, tanulási motivációjuk) jelentősen elmaradottak az ép családban felnevelkedő társaikhoz képest. Felzárkóztatásuk nem teljesül a gyermekotthonban többek között a személyes kapcsolat kialakításának, a fejlesztésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének hiánya következtében. De a szegregált és gyenge oktatási körülmények (magas gyermeklétszám, kevés és szakképzetlen tanító, alacsony elvárások, a differenciálás hiánya) sem teszik lehetővé a gyerekek szociális és tanulási kompetenciájának fejlesztését, felzárkóztatását.

A projekt lebonyolítása év közben: A nyári gyermekprogramokat megelőzően leendő önkénteseink egy 8 alkalmas felkészítésen vesznek részt. Az alkalmak során megismerik az alternatív tanítási és szabadidő-szervezési módszereket és a célcsoportot. A felkészítés részeként előadásokat rendezünk a célcsoportról, az alapítványról, a gyermekvédelemről, a cigány-magyar identitás kérdéséről és az élményterápiás módszerekről. Az előadásokat mindig workshopok kísérik, mely egy adott probléma több szempontú vizsgálatára és a lehetséges megoldások feltérképezésére kínál kitűnő lehetőséget. Két alkalommal ellátogatunk a gyermekekhez, hogy az új önkéntesek és a gyermekek megismerhessék egymást. Az önkéntesképzés állandó eleme a közösség- és képességfejlesztő játékok kipróbálása és elsajátítása. Az új önkéntesek így megismerik azokat a játékokat, amelyek a tapasztalat alapján jól működnek, és amelyeket eddig csak pedagógiai szakkönyvekben olvashattak. Ezek a játékok reményeink szerint abban is segtenek majd, hogy nyárig egy csapattá kovácsolódjunk!

Projekt lebonyolítása nyáron: A gyermekek számára olyan nyarat szervezünk majd, amely során hasznosan tölthetik el szabadidejüket, s egyúttal „észrevétlenül” fejlődhetnek. Célunk a deviáns magatartásformák (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, bűnözés) visszaszorítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékos, teljesítményszorongás nélküli, nem formális módszerekkel történő felzárkóztatásra, az évközi tanulmányi elmaradások behozására, a részképességek fejlesztésére és pályaválasztási orientációra is. A nyári projekt átfogó célja a gyerekek személyiségének és szociális (kommunikációs, kooperációs és problémamegoldó) kompetenciájának fejlesztése.

Az élménygazdag nyárnak helyet adó környezetet maguk a gyerekek alakítják olyanra, amely leginkább megfelel ízlésviláguknak. Az otthonossá alakított helyszínen az iskola és az intézet nyomása alól felszabadult gyermekeknek pezsgő és színes, programokkal teli nyarat biztosítunk. A programok mindegyike nyomás nélkül, alternatív módszerekkel fejleszti a hátrányos helyzetű gyermekek kompetenciáit. A hétvégék egyrészt rendszeres programoknak adnak otthont: sportprogramokkal, táncórákkal a Borsa Együttes vezetésében, vizuális-művészeti foglalkozásokkal, színkörrel, korrepetálásokkal, hittannal. Akalmi programjaink: kertészkedés, divattervezés, ruhacsere, sütés-főzés, meseolvasás, felvilágosító, drogprevenciós és pályaorientációt segítő programok.

Norveg.tamogatok